Navigation Menu+

Provincies besteden minder geld aan kunst

Geplaatst op mrt 16, 2015 door in Kunst nieuws

De verschillende provincies geven dit jaar minder geld uit aan kunst en cultuur. Door de bezuinigingen komen in diverse provincies de culturele- en kunstorganisaties in de financiële problemen. In totaal wordt 23 procent minder uitgegeven aan kunst, letteren en erfgoed dan in 2011. Op kunsten is ongeveer 40 procent bezuinigd door de provincies.

2

Deze cijfers zijn door het organisatieadviesbureau Berenschot, op verzoek van de Boekmanstichting, onderzocht. Van de 328 miljoen euro die in 2011 op de provinciebegrotingen stond is nu nog maar 254 miljoen op jaarbasis overgebleven. Vooral de kunstsector is met een bezuiniging van 81 miljoen euro zwaar getroffen. Dat betekent een bezuiniging van veertig procent. In de Nederlandse provincies zijn ook veel verschillen geconstateerd. Zo is in Zuid-Holland, Utrecht en Overijssel minder dan een kwart van het budget voor de kunst overgebleven. En provincies zoals Zeeland, Drenthe, Friesland en Gelderland investeren juist weer meer geld in kunst. Op letteren werd gemiddeld 21 procent beknibbeld door de Nederlandse provincies. De Boekmanstichting komt in juni met een analyse van de private en publieke kunstaankopen. Ook publiceren zij dan de gevolgen die dit zal hebben voor de landelijke kunst.

1

Rijksubsidies voor kunst

Culturele instellingen beschikken over verschillende inkomstenbronnen zoals de verkoop van entreekaarten, sponsoring en subsidie. Deze subsidies komen soms van de provincie, maar soms ook rechtstreeks van het Rijk of van een particulier fonds. In de beeldende kunst komt steeds meer aandacht voor ondernemerschap. Een kunstenaar kan subsidie krijgen, maar niet als een vervanging voor inkomen. Zij kunnen subsidie aanvragen voor projecten die een breed publiek bereiken of voor projecten die zij samen doen met het bedrijfsleven. Beeldend kunstenaars kunnen voor ondersteuning terecht bij het Mondriaan Fonds.